Khái niệm thực phẩm thường trong lĩnh vực an toàn thực phẩm

Lĩnh vực an toàn thực phẩm cũng như công bố thực phẩm có nhiều khái niệm khiến chúng ta rất khó tiếp cận cũng như nắm bắt. Bài viết này, chúng tôi muốn đề cập tới khái niệm thực phẩm thường, cách sử dụng, bảo quản và quy trình kiểm nghiệm trước khi công bố Xem thêm

Tác dụng của ăn chuối vào buổi tối

Tác dụng của ăn chuối vào buổi tối Ăn một quả chuối vào ban đêm, đặc biệt sau bữa tối, có thể giúp cải thiện giấc ngủ, điều trị chuột rút, tăng cường dinh dưỡng hiệu quả. Một số người cho rằng chuối có thể gây rối loạn tiêu hóa. Nhưng nó hoàn toàn tốt Xem thêm

Công bố chất lượng sản phẩm

Công bố chất lượng sản phẩm là gì? Các loại mặt hàng hay sản phẩm nào cẩn phải công bố chất lượng sản phẩm? Sản phẩm của bản có cần phải công bố chất lượng sản phẩm không. Và những thủ tục cần thiết phải chuẩn bị khi công bố chất lượng sản phẩm là Xem thêm