Khái niệm thực phẩm thường trong lĩnh vực an toàn thực phẩm

Lĩnh vực an toàn thực phẩm cũng như công bố thực phẩm có nhiều khái niệm khiến chúng ta rất khó tiếp cận cũng như nắm bắt. Bài viết này, chúng tôi muốn đề cập tới khái niệm thực phẩm thường, cách sử dụng, bảo quản và quy trình kiểm nghiệm trước khi công bố Xem thêm

Vì sao phải xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm ?

Vì sao phài xin giấy phép cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm? Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm Xem thêm

Ai phải xin giấy phép cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm

Ai phải xin giấy phép cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm? Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm trừ các cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ; Xem thêm

Quy trình xin giấy phép quảng cáo

Quy trình thực hiện xin giấy phép quảng cáo của chúng tôi Tư vấn cho khách hàng các vấn đề pháp lývà các khía cạnh pháp luật khác liên quan đến việc xin giấy phép quảng cáo tại Việt Nam. Nghiên cứu, xem xét và tư vấn về tính hợp pháp của các tài liệudo Xem thêm