dang ky ve sinh an toan thuc pham

Đăng ký vệ sinh an toàn thực phẩm ở đâu?

Hiện nay các cá nhân, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm bắt buộc phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm. Nếu cơ sở đã đi vào hoạt động mà không được chứng đáp ứng vệ sinh an toàn thực phẩm thì mức phạt từ cảnh cáo đến phạt hành chính hoặc đóng cửa cơ sở (theo nghị định 178/2013/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính vi phạm an toàn thực phẩm) của chính phủ.

Đăng ký vệ sinh an toàn thực phẩm ở đâu?

Nghị định số 38/2012/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật an toàn thực phẩm. Theo đó, điều 4 của nghị định chỉ rõ:

  1. Bộ Y tế có trách nhiệm tổ chức quản lý công tác tiếp nhận hồ sơ đăng ký bản công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm, bao gồm: thực phẩm chức năng; phụ gia thực phẩm; chất hỗ trợ chế biến thực phẩm; các sản phẩm nhập khẩu là thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm.
  2. Sở Y tế có trách nhiệm tổ chức quản lý công tác tiếp nhận hồ sơ đăng ký bản công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm sản xuất trong nước của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm đó đóng trên địa bàn trừ các sản phẩm đã quy định tại Khoản 1 Điều 4 nghị định này.

dang ky ve sinh an toan thuc pham

Thủ tục đăng ký vệ sinh an toàn thực phẩm

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thẩm xét hồ sơ, thẩm định cơ sở và cấp Giấy chứng nhận cho cơ sở có đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận như sau:

Thẩm xét hồ sơ:

  1. Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải thẩm xét tính hợp lệ của hồ sơ và thông báo bằng văn bản cho cơ sở nếu hồ sơ không hợp lệ;
  2. Nếu quá 60 ngày kể từ ngày nhận được thông báo hồ sơ không hợp lệ nếu cơ sở không có phản hồi hay bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu thì cơ quan tiếp nhận sẽ huỷ hồ sơ.

Thẩm định cơ sở:

  • Sau khi có kết quả thẩm xét hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm thẩm định cơ sở trong vòng 10 ngày làm việc. Trường hợp uỷ quyền thẩm định cơ sở cho cơ quan có thẩm quyền cấp dưới phải có văn bản ủy quyền;
  • Cơ quan thẩm định cần đối chiếu thông tin và thẩm định tính pháp lý của hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận với hồ sơ gốc lưu tại cơ sở theo quy định; thẩm định điều kiện an toàn thực phẩm tại cơ sở theo quy định và ghi lại.

Cấp Giấy chứng nhận:

Trường hợp cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định, cơ quan tiếp nhận hồ sơ cấp Giấy chứng nhận. Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo mùa vụ phải ghi rõ thời gian hoạt động trong Giấy chứng nhận;

Dịch vụ đăng ký vệ sinh an toàn thực phẩm – Sao Việt

Sao Việt cung cấp dịch vụ đăng ký vệ sinh an toàn thực phẩm giúp doanh nghiệp hoàn tiện thủ tục đăng kí một cách nhanh chóng, tiết kiệm. Sao Việt hỗ trợ:

  • Tư vấn, giải quyết các vấn đề liên quan tới việc đăng ký vệ sinh an toàn thực phẩm cho cá nhân, doanh nghiệp
  • Phân tích, đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp của các yêu cầu liên quan tới việc đăng ký giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm. Giúp hoàn thiện hồ sơ đăng kí theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
  • Theo dõi Hồ sơ, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình làm thủ tục đăng kí.

Để được tư vấn cụ thể, vui lòng liên hệ hotline: 0949.150.8600938.332.966

Từ khóa tìm kiếm liên quan:đăng ký vệ sinh an toàn thực phẩm, đăng ký vệ sinh an toàn thực phẩm ở đâu, thủ tục đăng ký vệ sinh an toàn thực phẩm, đăng ký giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm, đăng ký chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm, đăng ký học vệ sinh an toàn thực phẩm, cách đăng ký vệ sinh an toàn thực phẩm, hồ sơ đăng ký vệ sinh an toàn thực phẩm, quy trình đăng ký vệ sinh an toàn thực phẩm, đăng ký chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, dịch vụ đăng ký vệ sinh an toàn thực phẩm, đăng ký vệ sinh an toàn thực phẩm tại tphcm, biểu mẫu đăng ký vệ sinh an toàn thực phẩm, chi phí đăng ký vệ sinh an toàn thực phẩm, cách làm giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm, cách xin giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm, cấp chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm,

 

Bài viết liên quan