Gần 30 tỷ đồng thực hiện Đề án kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm

(Thanh tra) – UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành Đề án kiểm soát an toàn thực phẩm (ATTP) trên địa bàn giai đoạn 2016 – 2020 với tổng kinh phí thực hiện gần 30 tỷ đồng.

 

cấp giấy phép, an toàn thực phẩm

Minh họa: Đà nẵng phấn đầu trồng 86,4 hecta rau sạch

Mục tiêu đề án kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm

Mục tiêu của đề án là tăng cường công tác quản lý Nhà nước về ATTP trên địa bàn, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng đồng thời nâng cao nhận thức của người sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng trong việc bảo đảm ATTP.

Đà Nẵng phấn đấu cuối năm 2016 đạt 70% cơ sở sơ chế, chế biến thực phẩm nông – thủy sản được thống kê và tổ chức kiểm tra, đánh giá xếp loại theo Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; xây dựng từ 2 đến 3 điểm kinh doanh nông sản ATTP theo chuỗi.

Đến năm 2017, sản xuất hết diện tích trồng rau an toàn trên diện tích đã được quy hoạch là 84,6ha đất và 100% hộ nông dân sản xuất rau tại các vùng sản xuất tập trung thực hiện đúng quy trình sản xuất rau an toàn; 70% cơ sở kinh doanh thủy sản và rau củ quả nhập vào Chợ đầu mối thủy sản Thọ Quang và Chợ đầu mối Hòa Cường phải thực hiện kê khai nguồn gốc xuất xứ sản phẩm phục vụ cho việc giám sát ATTP. 

Đến năm 2018, 90% cơ sở kinh doanh thủy sản và rau củ quả nhập vào 2 chợ đầu mối trên thực hiện kê khai nguồn gốc xuất xứ và 100% cơ sở sơ chế, chế biến thực phẩm nông thủy sản được thống kê và tổ chức kiểm tra, đánh giá xếp loại; 100% cơ sở sản xuất nhỏ lẻ thực hiện cam kết bảo đảm ATTP theo quy định và 100% cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung phải đủ điều kiện được xếp loại A.

UBND TP giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với Sở Y tế, Sở Công thương và UBND các quận, huyện tổ chức thực hiện các nội dung của Đề án theo phân công; hằng năm có đánh giá, tổng hợp và báo cáo về UBND TP kết quả thực hiện cũng như những vướng mắc, phát sinh để kịp thời chỉ đạo chấn chỉnh.

Bài viết liên quan