tu van tieu chuan haccp

Tiêu chuẩn HACCP là gì – Tư vấn HACCP cho doanh nghiệp

Mời bạn cùng Sao Việt tìm hiểu tiêu chuẩn HACCP là gì? Hệ thống tiêu chuẩn HACCP được xây dựng dựa trên các nguyên tác nào?

Tiêu chuẩn HACCP là gì

Tiêu chuẩn HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point- Phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn), là một tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý chất lượng,  giúp kiểm soát các mối nguy hiểm và rủi ro cho an toàn thực phẩm trong suốt quá trình chế biến. Nó giúp doanh nghiệp kiểm soát giới hạn các mối nguy  cơ, thực hiện các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát tại các điểm tới hạn.

 

tu van tieu chuan haccp

Tiêu chuẩn HACCP là một trong những công cụ cơ bản trong việc áp dụng chứng nhận ISO 22000 tại các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực thực phẩm,  giúp hoạch định tạo thực phẩm an toàn cho người sử dụng.

HACCP tương thích với các hệ thống quản lý chất lượng khác, như ISO 9001.

Các nguyên tắc xây dựng hệ thống tiêu chuẩn HACCP

Hệ thống tiêu chuẩn HACCP được xây dựng dựa trên 7 nguyên tắc

 Nguyên tắc1: Tiến hành phân tích các mối hiểm nguy

Xác định các mối nguy tiềm ẩn ở mọi giai đoạn ảnh hướng tới an toàn thực phẩm từ sơ chế, chế biến, phân phối cho tới khâu tiêu thụ cuối cùng. Đánh giá khả năng xuất hiện các mối nguy và xác định các biện pháp kiểm soát chúng.

 Nguyên tắc 2: Xác định các điểm kiểm soát tới hạn (CCP: Critical Control Points)

Xác định các điểm kiểm soát tới hạn tại từng công đoạn của chuỗi cung ứng thực phẩm cần được kiểm soát để loại bỏ các mối nguy hoặc hạn chế khả năng xuất hiện của chúng.

 Nguyên tắc 3: Xác định các ngưỡng tới hạn

Xác định các ngưỡng tới hạn không được vượt quá nhằm đảm bảo khống chế có hiệu quả các điểm kiểm soát tới hạn.

 Nguyên tắc 4: Thiết lập hệ thống giám sát các điểm kiểm soát tới hạn

Xây dựng hệ thống các chương trình thử nghiệm hoặc quan sát nhằm giám sát tình trạng của các điểm kiểm soát tới hạn.

 Nguyên tắc 5: Xác định các hoạt động khắc phục cần phải tiến hành khi hệ thống giám sát cho thấy tại một điểm kiểm soát tới hạn nào đó không được thực hiện đầy đủ

 Nguyên tắc 6: Xác lập các thủ tục kiểm tra để khẳng định hệ thống HACCP đang hoạt động có hiệu quả.

 Nguyên tắc 7: Thiết lập hệ thống tài liệu liên quan đến mọi thủ tục, hoạt động của chương trình HACCP phù hợp với các nguyên tắc trên và các bước áp dụng chúng.

Sao Việt – tư vấn thực hiện tiêu chuẩn HACCP

Sao Việt cung cấp các dịch vụ tư vấn thực hiện tiêu chuẩn HACCP cho doanh nghiệp. Giúp doanh nghiệp nắm được việc xây dựng và thực hiện hệ thống tiêu chuẩn này.
tu van tieu chuan haccp

Ngoài ra, Sao Việt cung cấp các dịch vụ công bố hợp quy, xin giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm,… giúp doanh nghiệp hoàn thiện các thủ tục pháp lý theo quy định pháp luật một cách nhanh chóng và thuận tiện.

Để biết thêm chi tiết và được tư vấn miễn phí, vui lòng liên hệ hotline: 0949.150.860 – 0938.332.966

Bài viết liên quan