Tiêu huẩn HACCP trong công bố thực phẩm

Tiêu chuẩn HACCP là gì ?

HACCP – Hazard Analysis and Critical Control Point là Hệ thống phân tích các mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn do Ủy ban Tiêu chuẩn Thực phẩm quốc tế (CODEX) ban hành lần đầu năm 1969, sửa đổi lần tiếp theo năm 1991 và sửa đổi lần tiếp theo vào năm 1998. HACCP là tập hợp các nguyên tắc thiết lập trong hệ thống quản lý an toàn thực phẩm được nhiều quốc gia trên thế giới quy định bắt buộc trong quá trình sản xuất, chế biến thực phẩm.

Trình tự áp dụng HACCP

Trình tự áp dụng HACCP bao gồm 12 bước (5 bước khởi tạo, 7 bước áp dụng theo nguyên tắc) bao gồm:

 • Thành lập nhóm HACCP
 • Ghi chép, thuyết minh về thực phẩm (tính an toàn, thời hạn sử dụng, bao gói, hình thức phân phối).
 • Xác nhận phương pháp sử dụng thực phẩm.
 • Vạch sơ đồ trình tự chế biến thực phẩm.
 • Kiểm tra tại nhà máy trình tự chế biến thực phẩm.

Xem thêm: Quy trình cấp giấy phép nhập khẩu rượu

7 nguyên tắc cũng là 7 bước cuối bao gồm:

 • Nhận diện các mối nguy hiểm
 • Xác định điểm kiểm soát tới hạn (CCP – Critical Control Points)
 • Xác định giới hạn tới hạn cho mỗi CCP
 • Thiết lập thủ tục giám sát CCP
 • Thiết lập kết hoạch hành động khắc phục khi giới hạn tới hạn bị phá vỡ
 • Xây dựng thủ tục thẩm tra hệ thống HACCP

Ở Việt Nam, HACCP này được áp dụng từ những năm 1990 đối với ngành chế biến thủy sản tuy nhiên, tới thời điểm này, nó gần như trở thành một chuẩn mực chung cho toàn ngành thực phẩm. Ở trên thế giới, tiêu chuẩn này không phải mới tuy nhiên tại nước ta do trình độ khoa học kĩ thuật, và kinh tế còn hạn chế nên để hầu hết các doanh nghiệp đạt được trình độ sản xuất phù hợp với tiêu chuẩn trên thì còn là bước tiến rất dài.

Lợi ích của doanh nghiệp khi áp dụng chuẩn HACCP:

 • Chứng minh năng lực của doanh nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh cũng như phân phối, bán buôn, bán lẻ thực phẩm.
 • Được Bộ Y Tế công nhận chất lượng các sản phẩm do đơn vị kinh doanh đạt các tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm.
 • Tạo lòng tin đối với khách hàng, tăng năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường Việt Nam nói riêng, tạo bước đệm vươn ra quốc tế nói chung.

Bài viết liên quan